USA tur 2007, dag 28, Highway-49, California


Vi overnattet i Days Inn, Sonora. Pris for 4 personer med frokost og tax: 83$

Posisjon: 3759.027N, 12023.022W
Posisjonen er oppgitt i grader og desimalminutter.


Tilbake til hovedsiden.

Neste dag.