LA6NCA - HELGE FYKSE

USA TUR-2004, Helge Fykse m.familie.
GULLGRAVING / GOLD DIGGING

Empire Gold Mine, Grass Valley, California. Dette er en meget stor gullgruve.
De dypeste sjaktene er over 3000 meter dype.Omvisning i gruven.
Utstilling av utstyr i Grass Valley sentrum. En av sjaktene til gruven ligger her.
En annen sjakt ute i skogen.
Fra gruvens hovedverksted. Mye av utstyret ligger her ennå.
Gruvens gamle biler.
Gruvens gamle biler.

Gamle kompressorer.
Gruvevogn for gullmalm.
Hovedheismaskinen. Denne ble fjernet efter nedleggelsen, men er nå montert tilbake på plass.
Egil og Marie ved heishuset.
Deler av gruveområdet er restaurert. Her er ulike maskiner stilt ut.
Verkstedet. Alt er på plass. Meget inponerende.North Bloomfield
North Bloomfield gullvaskingsområde i California.
Dette er ikke et gruveområde, men et område hvor gullet var blandet inn i
grus og sand på overflaten. Hele åser ble spylt bort med vann. Dette ble
til slutt et meget stort problem. Elvene ble forurenset helt ut til kysten.
Denne produksjonsmetoden ble derfor til slutt forbudt.Marie Fykse poserer ved skiltet til Gull-byen. 8 - 12 innbyggere.


Hydraulisk gullvasking.Rørene fra gullvaskingen.
Marie ved en av de gamle vannkanonene.
Den gamle kirken i byen.
Gammel kirkegård bak kirken. Her ligger gullgraverne.
Mange av de gamle husene i byen er restaurert. Her er den gamle baren.
Hele åser ble spylt bort med vannkanoner. Alt rant så ned i en tunell under området.
Gullet ble vasket ut ved enden av tunellen. Denne måten å vaske gull på laget enormt
store miljøproblemer langs elvene hely ut til kysten. Dette ble senere forbudt, og
virksomheten nedlagt.
Marie ved en gruveinngang.

Gullgraving i North BloomfieldHer er vi ved et Gullområde i skogen ved North Bloomfield.
Her har jeg gravd ut sand fra hullet i bakgrunnen. Jeg vasker dette ut med vann.
Gullet blir liggende igjenn i pannen.
Marie Fykse har funnet gullholdig sand.
Marie Fykse vasker Gull.
Egil Fykse vasker Gull.
Jeg er her ferdig ned en panne. Gullet ligger igjen.GULL !!!, Bunnen er full av gull.


NEXT PAGE - D